Praktische toolkit

voor maatschappelijk werkers die vluchtelingen begeleiden
tijdens hun transitieperiode in een LOI
accent

In 2008 startte de vzw met de methodiek “Toeleiders in de Diversiteit”. Daarbij zetten ervaringsdeskundige vluchtelingen en - in bredere zin - migranten hun kennis en kunde in bij de integratie van o.a. verzoekers om internationale bescherming in lokale opvanginitiatieven (LOI’s). De afgelopen jaren sloot de vzw overeenkomsten af met meer dan twintig OCMW’s, en zette het tientallen toeleiders in binnen het kader van sociale tewerkstelling. 

Het spreekt voor zich dat zowel de internationale ontwikkelingen als de nationale beleidskaders de afgelopen jaren een impact hadden op de rol van LOI’s binnen het bredere opvangbeleid. Als gevolg hiervan kenden vele LOI’s een opeenvolging van uitbreidingen en inkrimpingen, wat resulteerde in een personeelsverloop en het verlies van kennis en know-how. Een constante is de behoefte aan informatie-uitwisseling op het lokaal niveau  bij de organisatie van een tijdelijk opvangkader. 

PIN ontwikkelde daarom een toolkit die tracht hieraan tegemoet te komen. Tevens tracht het een aanvulling te zijn op andere nuttige publicaties, waarvan dit draaiboek een synthese vormt.

De volledige toolkit is gratis te downloaden:

Je kan de verschillende tools ook apart downloaden en afprinten voor gebruik:

  • Werkblad 1 (Nederlands / Frans)
  • Werkblad 2 (Nederlands / Frans)
  • Werkblad 3 (Nederlands / Frans)
  • Werkblad 4 (Nederlands / Frans)
  • Werkblad 5 (Nederlands / Frans)
  • Werkblad 6 (Nederlands / Frans)
  • Werkblad 7 (Nederlands / Frans)
  • Werkblad 8 (Nederlands / Frans)
  • Werkblad 9 (Nederlands / Frans)
Voorkaft toolkit