Nieuws25.11.2021

Jeugdwerkers in actie

Groepfoto vormingsweekend
Foto: Vonk Design

Lokale ervaringen gaan internationaal

Van 8 tot en met 12 november organiseerde JINT vzw een internationaal seminarie met grote focus op het project ‘Navigate Yout(th)’. Navigate You(th) is een samenwerking tussen PIN vzw en Tumult vzw dat bij de start ondersteund werd door JINT vzw. Vier jaar geleden werd dit project in het leven geroepen. Om het succes ervan toe te lichten en ervaringen te delen, werd vervolgens dit seminarie georganiseerd. Navigate You(th) richt zich tot kinderen en jongeren met buitenlandse herkomst in België en helpt hen via toeleiders en vrijwilligers hun weg te vinden binnen het lokale vrijetijdsaanbod. 

Jongleren NY
                                                                                                                                                                                                                                        Foto: Pieter Doms

Het doel van dit seminarie? Op basis van de resultaten van Navigate You(th) en andere gelijkaardige initiatieven in België ervaringen, methoden en leerlessen delen met de deelnemers. In totaal namen er 15 mensen deel van over heel Europa: België, Frankrijk, Duitsland, Ijsland, Italië, Noorwegen, Portugal, Spanje en Zweden. Wat hadden de deelnemers gemeenschappelijk? Allemaal bevorderen zij de inclusie van kinderen en jongeren met een migratieachtergrond aan de hand van jeugdwerk activiteiten. 

“Het is van belang te beseffen dat de Europese manier van denken moet vertrekken vanuit lokale ervaringen.” - Ayham, jongerentoeleider PIN vzw

Op het einde van de rit kregen alle deelnemers een ‘Youthpass’: een certificaat dat aantoont dat ze deelnamen aan het internationale seminarie over Navigate You(th). Geef toe, een mooie vermelding op  je cv, niet? ;-) Of het seminarie geslaagd was? Uit de feedback blijkt in ieder geval van wel!

“I am very thankful for this amazing experience of learning and sharing with such an amazing well selected group and trainers!” - deelnemer seminarie

Vormingsweekend voor jeugdwerkers op nationaal niveau

Van internationaal naar nationaal en dat al een week later: in het weekend van 19 november speelden we een thuismatch. Dat weekend organiseerde PIN-ner Ayham, Silke van Tumult vzw en Sofie van JINT vzw een nationaal vormingsweekend voor Vlaamse jeugdwerkers

Tijdens dit vormingsweekend kwamen 15 jeugdwerkers van verschillende organisaties samen en leerden ze niet alleen elkaar kennen, maar ook elkaars werk en hoe ze jonge nieuwkomers kunnen betrekken in hun jeugdwerking.

Op het programma? Heel wat verschillende workshops en infosessies zoals onder andere het belang van vrije tijd, inzetten op ouderparticipatie en hoe omgaan met culturele verschillen.

De deelnemers keerden ongetwijfeld naar huis met een hoofd bomvol nieuwe ideeën en vol inspiratie.  

Nog meer lezen?

Duizendmaal dank aan alle organisators voor deze geslaagde en leerrijke vormingen!