Nieuws20.10.2021

Versterk je lokaal onthaal - en integratiebeleid

Versterken

De actualisatie 2021 van het Horizontaal integratie- en gelijke kansenbeleidsplan van de Vlaamse Regering biedt een grote kans aan lokale besturen om hun lokaal onthaal- en integratiebeleid te versterken.

Wat?

Lokale besturen kunnen kiezen uit een lijst van acties opgenomen in het beleidsplan. Ze kunnen zelf aangeven aan welke acties ze willen meewerken en welke financiële en inhoudelijke ondersteuning zij nodig hebben.

Hoe?

Lokale besturen kunnen intekenen op een oproep gelanceerd vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur.

Wie?

Afzonderlijke gemeenten die meer dan 7.500 inwoners van niet EU15-herkomst tellen. 

Alle andere gemeenten die samen 7.500 inwoners van niet EU15-herkomst hebben kunnen via intergemeentelijke samenwerking binnen de referentieregio’s indienen.

Wanneer?

Vanaf 2022 t.e.m. 2024 worden er middelen voorzien. 

Hoeveel?

Wordt nog bepaald binnen de subsidieoproep. Bij elke aanvraag wordt er een cofinanciering van 50% verwacht.

De rol van PIN?

  • ondersteunt bij het uitwerken van jouw actie
  • inschakelen van een Toeleider in de Diversiteit in jouw project

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek via info@vzwpin.be.