Nieuws10.12.2021

Kunnen zijn wie je bij bent, ook bij PIN

DWW

De Warmste Week

Dit jaar gaat De Warmste Week van Stubru door van 18 tot en met 24 december. Het thema dit jaar is 'Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen'. Uit onderzoek is gebleken dat 1 op 5 Vlamingen het gevoel heeft zichzelf niet te kunnen zijn. Dat zijn 1 op 5 Vlamingen te veel. Tijdens deze editie van De Warmste Week is het de bedoeling om dit grote aantal weg te werken. Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn. 

Projectoproep

Zoals elk jaar zamelt De Warmste Week geld in voor verschillende projecten en organisaties. Dit jaar werden er 200 projecten geselecteerd binnen het centrale thema 'Kunnen zijn wie je bent'. En het ingediende project van PIN werd daar één van

Van vluchteling tot professional in Vlaanderen

België scoort slecht op het vlak van tewerkstelling van personen geboren buiten de EU. Bovendien worden veel (hoogopgeleide) nieuwkomers richting banen voor kortgeschoolden geduwd, zoals poetsdienst, groendienst, kringloopwinkels, etc. waarbij hun achtergrond uit het land van herkomst en hun specifieke competenties zoals meertaligheid, cultuursensitieve skills, ervaringsdeskundigheid in migratie en integratie, etc. niet worden (h)erkend. Onze motivatie schuilt erin om een alternatief te bieden aan deze doelgroep. De afgelopen jaren hebben we als erkende sociale economie organisatie op deze manier al meer dan 100 toeleiders opgeleid en tewerkgesteld, die na hun voortraject bij PIN vzw terecht zijn gekomen bij tal van professionele organisaties in een job op maat zoals: Fedasil, OCMW’s, Minor-Ndako, IMEC, AgII, lokale besturen, ... We willen de impact van onze tewerkstelling meten en dit positief alternatief van tewerkstelling voor vluchtelingen in beeld brengen.

De Warmste Week steunen

De Warmste Week steunen kan op verschillende manieren. Ontdek hier wat je kan doen