Nieuws19.04.2023

PINfografiek: 2022 in cijfers

PIN
Infografiek van PIN: cijfers van 2022

Zonder toeleiders geen PIN

2022 was opnieuw een druk jaar op vlak van aanwervingen, maar ook op vlak van doorstromingen. We namen afscheid van een aantal collega's, maar zien dit als iets positiefs. Enkele toeleiders vonden een nieuwe uitdaging en groeiden door naar een nieuwe functie buiten PIN. Zo deden zij een eerste werkervaring op binnen de sociale sector en ontdekten ze waar hun talenten lagen. 

Toch mochten we nog steeds 22 nieuwe collega's verwelkomen. We verwelkomden nieuwe studenten, maar ook nieuwe starters en andere profielen. 

Van de 53 toeleiders in totaal, volgden 23 collega's samen 63 externe vormingen. Onder externe vormingen vallen alle vormingen die niet intern gegeven worden. Dit gaat over onder andere:

  • Meerdaagse of langdurige opleidingen
  • Webinars
  • Workshops
  • Inspiratiedagen

Om nog maar te benadrukken dat we bij PIN ontwikkeling en groei belangrijk vinden. Leren en inspireren zijn vaste termen in onze woordenboek. 

 

PINNERS in de kijker

In 2022 riepen we de rubriek 'PINNER in de kijker' in het leven. Elke laatste vrijdag van de maand maken jullie kennis met een collega. We focussen op hun job als toeleider, maar vooral op wie ze zijn. We brengen hun verhaal en laten toeleiders aan het woord. In 2022 maakten jullie reeds kennis met 11 PINNERS. In 2023 doen we gewoon verder. 

 

PINteressante cijfers & nieuwe projecten

En PIN als organisatie op vlak van partnerschappen en nieuwe projecten? Die bleef ook groeien. 

In 2022 kende PIN 29 partnerschappen met lokale besturen of andere organisaties. Binnen die partnerschappen werkten we in totaal 56 verschillende partnerformules uit. In februari 2022 moesten we zo heel snel schakelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis. We namen 5 nieuwe collega's aan die binnen dit project ondersteuning boden - en nog steeds bieden - in verschillende gemeenten. 

Daarnaast huurden we een nieuw centraal kantoor in Brussel. Dit kantoor zorgt voor ontmoeting en biedt ruimte om te vergaderen en te co-worken.