Nieuws18.08.2020

Nieuwkomers ondersteunen in tijden van corona

Straatbeeld met informatiebord sensibiliseringscampagne Stay Safe overheid.

MAART 2020 - PIN ondersteunt meer dan 30 lokale besturen in de brede Vlaamse rand bij het lokaal integratiebeleid. Ervaringsdeskundige toeleiders informeren inwoners van buitenlandse herkomst, begeleiden hen naar diensten en ondersteunen hen bij hulpverlening. Waar in de doordeweekse werking de brugfunctie zich voornamelijk focust op ondersteuning op vlak van administratie, onderwijs, huisvesting, werk en vrije tijd, verschuift de focus nu naar gezondheid.

Burgers informeren in Vilvoorde

Toeleiders krijgen veel vragen van cliënten over het virus en de bijhorende maatregelen. Zij zijn de geschikte brugfiguren om ervoor te zorgen dat alle informatie ook effectief de kwetsbare doelgroep bereikt. Voor Hind (toeleider stad Vilvoorde) is dit niet haar enige taak. “Ondertussen draait de wereld gewoon door. De nood aan reguliere ondersteuning blijft bestaan. Zo zijn wij actief bij de inschrijvingen in scholen, de aanvragen voor gezinshereniging en andere administratieve ondersteuning”. Daarnaast richt stad Vilvoorde twee callcenters op om enerzijds inwoners correct door te verwijzen naar gepaste medische zorg en anderzijds hulpbehoeftigen in contact te brengen met vrijwilligers. Toeleiders bieden ook hier hun diensten aan om deze werking zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Een luisterend oor in Sint-Pieters-Leeuw

In Sint-Pieters-Leeuw informeert PIN alle ocmw-cliënten die daar nood aan hebben. Vooral de bewoners van het Lokaal Opvanginitiatief vragen bijzondere aandacht. Als asielzoeker bevinden zij zich sowieso in een stressvolle situatie. Nu komt daar een extra laag van onzekerheid en isolement bovenop. “Ik probeer samen met de maatschappelijk werkers alle informatie over het virus, de maatregelen en het verloop van hun procedure duidelijk over te brengen” zegt toeleider Najwa. “Maar dit is niet voldoende. Door regelmatig te bellen naar mijn cliënten probeer ik hen een luisterend oor te bieden en extra aandacht te hebben voor hun psychosociaal welzijn”.

Vrijwilligers en het belang van correcte informatie via brugfiguren in Denderleeuw

Heel wat inwoners, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid, kunnen hulp gebruiken. Eva (toeleider Denderleeuw): “Om iedereen zoveel mogelijk te kunnen helpen, startte gemeente Denderleeuw een centraal platform ‘Denderleeuw Helpt’. Ik ga in mijn klantenbestand actief op zoek naar inwoners die als vrijwilliger mensen willen helpen”. Daarnaast heeft ook Eva de handen vol met het informeren van inwoners. “Iedereen is zich aan het informeren, maar niet iedereen komt terecht bij de juiste informatie. Er doet regelmatig ‘fake news’ de ronde of mensen baseren zich op nieuws uit het buitenland. Door zelf mensen op te bellen kunnen we valse informatie bestrijden en iedereen correct informeren”.

Zoektocht naar naar juiste aanpak

Elke gemeente denkt op dit moment na over hoe ze hun dienstverlening zo goed mogelijk kunnen verderzetten en hun burgers op de hoogte houden. Brent Van Lierde (zakelijk coördinator): “Samen met de lokale besturen bekijken we hoe we onze normale werking zo goed mogelijk kunnen laten doorlopen en hoe we nieuwe initiatieven kunnen ondersteunen. Dit gaat heel breed: van het ondersteunen van sociale verhuurkantoren bij informatiecampagnes tot een ad hoc hulplijn voor politie en pre triagecentra”. PIN probeert altijd een creatieve oplossing te bedenken voor noden van lokale besturen. Dat engagement geldt dubbel zo hard in deze tijden.

Volgende