Projecten27.05.2021

Vierde pijler

Samenwerken

Inburgering

Inburgering helpt nieuwe inwoners met een migratieachtergrond zelfredzaam te worden en geeft hen de kans volwaardig te participeren in de samenleving. Tot voor kort bestond het inburgeringstraject uit drie pijlers:

  1. Lessen Nederlands
  2. Maatschappelijke oriëntatie
  3. Trajectbegeleiding (begeleiding naar werk, ...)

Daar komt nu een vierde pijler bij: versterken van het sociale netwerk en participatie. 

Nieuw project

Om deze vierde pijler vorm te geven, sloegen Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel de handen in elkaar en startten ze het project ‘4de pijler inburgering Zennevallei, sociale netwerking en participatie’ op. En PIN mocht partner worden van dit project.

Deze nieuwe vierde pijler uit zich in een bijkomend traject van 40 uur voor de inburgeraar. Dat kan via deelname aan:

  • een buddyproject,
  • een kennismakingsstage bij een bedrijf vereniging, organisatie of lokaal bestuur,
  • een toeleidingstraject naar vrijwilligerswerk,
  • een alternatief zoals een taalstage of een kennismakingstraject in een cultuur-, jeugd- of sportvereniging.

De bedoeling is dat er voor een goede match gezorgd wordt tussen de inburgeraars en de organisatie waar ze als vrijwilliger aan de slag gaan. Het is belangrijk dat het vrijwilligerswerk dicht aanleunt bij de interesses van de inburgeraar. 

Halle krijgt als promotor van het project een mooie subsidie die ook zal gebruikt worden om een medewerker van PIN aan te werven.

Meer info: