Nieuws08.02.2023

Stagiaire Noah aan het woord: over Service Design & Customer Journeys

Noah

Intervisiemomenten bij PIN

Bij PIN organiseren we doorheen het jaar verschillende intervisies. Deze behandelen telkens een ander project. Tijdens deze momenten denken onze PINNERS na over hun werk als toeleider:

  • Aan de hand van casusbesprekingen krijgen ze inzichten & leren ze situaties vanuit verschillende invalshoeken bekijken.

  • Ze staan stil bij onze rol als toeleider en leren van mekaar.

  • Ze maken tijd om te praten over moeilijke situaties.

  • Ze staan stil bij hun kwaliteiten en talenten.

  • Ze leren samenwerken en staan stil bij het team.

Stagiaire Noah over Service Design & Customer Journeys

De eerste intervisie van 2023 focuste zich op het project onthaalgesprekken en was meteen een schot in de roos. Deze intervisie pakten we anders aan dan normaal. Stagiaire Noah kreeg namelijk de kans om de intervisie te leiden. Noah is studente Sociaal Werk aan de Eramushogeschool in Brussel en rondt dit jaar haar studies af. Voor haar eindproef koos ze zich te verdiepen in Service Design en Customer Journeys, dit met een focus op het project onthaalgesprekken. Hiermee wil Noah een tool aanreiken aan onze collega's - maar ook aan partners en cliënten - om aan te tonen hoe een onthaalgesprek verloopt. Het uiteindelijke doel? Een visuele voorstelling maken om te tonen hoe een onthaalgesprek plaatsvindt: van het eerste contact met de cliënt tot en met de opvolging nadien.

Tijdens de intervisie toonde Noah een schets van de customer journey die ze uitwerkte. Met input van de collega's gaat ze vervolgens verder aan de slag om tot slot een afgewerkt product af te leveren. Een product dat we ongetwijfeld intensief zullen gebruiken. 

Wat is Service Design?

Service Deisgn is een verzameling van tools en verschillende methodieken. Het is een manier van werken. Het doel van Service Design? Een bestaand product of dienst verbeteren of een volledige nieuwe dienst of product ontwikkelen. Service Design helpt om diensten gebruiksvriendelijk te maken voor klanten, medewerkers en de organisatie.