Een toeleider op maat van jouw project

Toeleiders zijn een onmiskenbare meerwaarde voor elk project dat mensen met migratieachtergrond wil betrekken. Contacteer ons, en we zoeken samen de juiste toeleider op maat van jouw project.
accent

Wat kan een toeleider voor jouw project betekenen?

Contacteer ons

  • Een ervaringsdeskundige in migratie is een klankbord bij het uitwerken, bijsturen en evalueren van je project.
  • Een toeleider is gespecialiseerd in het werven, informeren, sensibiliseren, responsabiliseren van mensen met een migratieachtergrond
  • Toeleiders zorgen ervoor dat mensen bij de juiste diensten en voorzieningen terechtkomen, indien nodig door hen fysiek te begeleiden.
  • Een toeleider helpt bij de communicatie tussen maatschappelijk werker en cliënt. De toeleider geeft interculturele duiding en ondersteunt de hulpverleningsrelatie tussen maatschappelijk werker en cliënt.
  • Zij bundelen alle individuele signalen en vertalen deze naar trends, kansen en uitdagingen voor het beleid.

Hoe pakken we dit aan?

Voorbereiden
We bereiden voor
We bouwen aan een samenwerking op maat van de lokale context.
Uitvoeren
We voeren uit
We werken aan de integratie van jouw inwoners.
Rapporteren
We rapporteren
We signaleren trends, kansen en uitdagingen voor jouw integratiebeleid.
Adviseren
We adviseren
We zoeken naar oplossingen en ondersteunen de lokale regie.
Laat PIN meedenken over de uitdagingen in je stad of gemeente.