Nieuws18.03.2024

Het belang van een ketenaanpak in de Vlaamse Rand

Een man geeft een presentatie aan een groep mensen
De demografische en maatschappelijke gevolgen van migratie zijn in sommige regio’s in Vlaanderen duidelijk zichtbaar. Zoals in de Brusselse rand, daar is superdiversiteit al enkele jaren de norm. Op lokaal niveau speelt deze toenemende diversiteit het sterkst en is het belangrijk om de impact ervan in kaart te brengen. Hoe kunnen jouw lokaal bestuur en de bovenlokale partners deze diversiteit sturen? Ontdek hoe je mensen met een migratieachtergrond kan begeleiden.

Wat is een ketenaanpak?

De ketenaanpak is een manier voor hulp- en dienstverlening om de krachten te bundelen en zo nieuwe inwoners makkelijker in de samenleving te integreren. Van de inschrijving bij burgerzaken tot aan de introductie bij lokale diensten. Een ketenaanpak is vaak een complex gegeven.

“Een succesvolle ketenaanpak steunt op verschillende pijlers. De doelstellingen en de werking zijn ontwikkeld op maat van het lokaal bestuur. De aanpak speelt in op de behoeften van de veranderende samenleving. De gemeente heeft een proactieve houding tegenover nieuwe dienstverleningen. Een sterke samenwerking tussen verschillende diensten en partners is ook heel belangrijk.”
Brent Van Lierde
Groen vierkantje
Stafmedewerker PIN vzw

Enkele van onze partnergemeenten illustreren een succesvolle ketenaanpak 

Sint-Pieters-Leeuw zet het Huis van het Kind centraal in hun netwerk. Dit zorgt voor een geïntegreerde en toegankelijke dienstverlening voor gezinnen. Een sterk netwerk vergroot het succes van de ketenaanpak. 

Wanneer nieuwe inwoners zich aanmelden in Denderleeuw komen ze onmiddellijk op de contactenlijst van de toeleiders, zo kan de gemeente sneller en efficiënter reageren op hun behoeften. 

Dilbeek zet in op intensieve instroommonitoring zodat ze de noden en profielen van nieuwe inwoners in kaart kunnen brengen. Op basis van deze analyse worden toeleiders ingezet in diverse onthaalprojecten. Het doel? Een onthaal op maat van elke nieuwe inwoner. 

De dienst burgerzaken en de wijkinspecteurs van Halle vragen gegevens op van nieuwe inwoners, zo kan de gemeente hen makkelijk bereiken met belangrijke info. 

Het profiel van de toeleider heeft een grote impact op de vertrouwensband tussen het lokaal bestuur en een specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld: de toeleider in Asse spreekt Roemeens en vormt zo een brug tussen de gemeente en de Roemeense arbeidsmigranten. 

Machelen betrekt toeleiders meteen bij de inschrijving van nieuwe inwoners en zorgt zo voor een warme en persoonlijke begeleiding.

“Via de ketenaanpak slagen hulp- en dienstverlening erin om de krachten te bundelen voor een vlotte en efficiënte integratie van nieuwe inwoners.”
Brent Van Lierde
Groen vierkantje
Stafmedewerker PIN vzw

Tips voor een succesvolle ketenaanpak in je gemeente

 • Tip 1: Start met een interne analyse
  Met een interne analyse verwerf je inzichten. Ken de verhuisdynamieken naar jouw gemeente. Weet wie de nieuwe inwoners zijn. Speel in op hun noden en behoeften. Weet wat jij van hen verwacht op vlak van integratie. Deze inzichten zijn van cruciaal belang voor een sterke ketenaanpak.

 • Tip 2: ga voor een gecoördineerde aanpak
  De tijd waarin één integratiedienst verantwoordelijk is voor het managen van de diversiteit, is voorbij. Deze verantwoordelijkheid ligt bij elke dienst. De complexiteit van dit thema toont aan dat je de verschillende uitdagingen als één geheel moeten zien. Met een gecoördineerde aanpak over beleidsthema’s heen, komen we aan de nodige bestuurskracht om deze te ontwikkelen en uit te voeren.

 • Tip 3: gebruik lokale regie
  Welke acties zet je zelf op poten? Wanneer schakel je partnerschappen in? Hoe zorg je dat het aanbod van bovenlokale overheden het best afgestemd is op de lokale context? Wanneer gebruik je schaalvoordelen van intergemeentelijke samenwerking en organisatienetwerken? Een doordacht plan is nodig voor een gecoördineerde aanpak.
 • Tip 4: Werk stap per stap
  Identificeer quick-wins binnen de bestaande structuren. Integreer ook nieuwe initiatieven in de keten. Blijf bijsturen op basis van de noden van de diverse doelgroepen. 

Wil jij dat het onthaal en integratie van nieuwe inwoners vlot verloopt? Via persoonlijke begeleiding faciliteert PIN elke stap in de ketenaanpak. Ontdek hoe we jouw lokaal bestuur helpen om een succesvolle strategie te ontwikkelen.

Samen een succesvolle ketenaanpak uitstippelen?