Projecten04.07.2023

Focusgroepen bij PIN

Focusgroep PIN, begeleid door Nouha

Het onderzoek

PINNER Nouha voert onderzoek uit in kader van het ABB project. Dit is een innovatief onderzoeksproject dat onderzoek voert naar de drempels en succesfactoren van mensen met buitenlandse herkomst die in de rand van Brussel wonen. Over een periode van 3 jaar worden er drie verschillende thema's behandeld:

  • Vrije tijd & participatie
  • Onderwijs
  • Huisvesting

Het is rond dit laatste thema dat Nouha in juni drie focusgroepen leidde. Aan de hand van deze focusgroepen polste ze naar de ervaringen van collega's die wonen of actief zijn in bepaalde regio's. De onderzoeksvraag klonk als volgt:

Hoe werken de verschillende factoren in op de woonkeuze en het woongedrag van mensen met een migratieachtergrond in de Vlaamse Rand?

Op het einde van het onderzoek is het de bedoeling om alle data te analyseren en deze te vertalen naar beleidsaanbevelingen. Maar dat is niet het enige doel van dit onderzoek. Daarnaast willen we:

  • Mensen opvolgen & empoweren
  • Persona ontwikkelen voor onder andere lokale besturen

De ervaringen

Op het einde van de drie focusgroepen vroegen we Nouha hoe ze het ervaren had. Haar dankbaarheid was groot en ze leerde heel wat bij.

"Dankbaarheid is wat ik voel na elke focusgroep: dankbaarheid voor de deelnemers die grotendeels mijn collega's zijn, want telkens steken ze er tijd en energie in om de focusgroep te laten doorgaan. 

Het begeleiden van focusgroepen is voor mij een leerproces: ik probeer elke keer mijn manier van presenteren en begeleiden te verbeteren en dit door de deelnemers telkens feedback te vragen.

De dynamiek van de groep is heel belangrijk voor een geslaagde focusgroep, iets waar ik veel belang aan hecht. Ik kies bijvoorbeeld voor meerdere methodes om de interactie tussen de deelnemers te stimuleren, of probeer ik de spanningen ten opzichte van gevoelige thema's te controleren. Het werkt niet altijd zoals ik wil, maar het stelt me ​​in staat om te groeien.

Wanneer beschouw ik een focusgroep als geslaagd? Ten eerste wanneer de deelnemers vertrekken met een nieuw idee, nieuwe informatie of met een leuk ontmoetingsmoment en ten tweede wanneer het doel van de sessie bereikt is."

 

"De dynamiek van de groep is heel belangrijk voor een geslaagde focusgroep, iets waar ik veel belang aan hecht. Ik kies bijvoorbeeld voor meerdere methodes om de interactie tussen de deelnemers te stimuleren, of probeer ik de spanningen ten opzichte van gevoelige thema's te controleren. Het werkt niet altijd zoals ik wil, maar het stelt me ​​in staat om te groeien."